Kuntouttavaa työtoimintaa

Käytössämme on kangaspuut joilla kuntouttavassa työtoiminnassa olevat palvelumme asiakkaat kutovat mm. mattoja Lähetystyön tarpeisiin. Kaikkiaan kutomapuita on kolmet joista yhdet vipupuut. Tarvitsemme matonkuteita runsaasti. Otamme vastaan lahjoituksina kankaita ja puhtaita matonkuteita.

11924270_575404579264459_4850016104361977181_n 11921870_575404562597794_6378999913943082481_n

Juhannus

HONKAJOELLA JUHANNUSAATTONA SUURI HENGELLINEN TAPAHTUMA

Tilaisuus alkaa 19.6 klo 12 jatkuen keskiyöhön.  Useita puhujia, musiikkia, henkilökohtaisia todistuksia,  yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa

Klo 15 Harmonikkaorkesteri Celesta ja Jorma Wilponen

Klo 16.15 Harmonikkaorkesteri Celesta ja Simo Sinervä

Klo 19 Harmonikkaorkesteri Celesta ja Jorma Wilponen, todistuksia ja puheita

Klo 22 Myöhäis illan kokous. Useita puhujia, todistuksia, ylistystä. Harmonikkaorkesteri Celesta , Simo Sinervä sekä Jorma Wilponen

Väliajalla virvokkeita, lettujCelesta harmonikkaorkesteria ja makkaraa. Kahvia ja leivoksia

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähetys– ja Palveluyhdistys Toivontähti ry

Hongontie 2 HONKAJOKI tel +358452772510

www.toivontähti.fi ja Facebook toivontähti ry

 

 

Porin Kristillinen Yhdistys Toivontähti ry toimintasuunnitelma 2015

toivontähti ry logo

Porin Kristillinen Yhdistys Toivontähti ry
Hongontie 2, Honkajoki

Yleinen toiminta
Yhdistyksen toimintaperiaatteena on olla yhteisöllisenä toimijana, lisäämässä hyvinvointia ja yhteenkuuluvaisuutta siinä yhteisössä, jonka keskelle se on perustettu.

Yhdistys antaa koulutusta ja tukea ikääntyvien ihmisten erilaisiin ja muuttuviin haasteisiin. Yhdistys tukee kuntouttavan työtoiminnan kautta pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien kuntoutumista, aktivoidakseen heidän mahdollisuuttaan palata takaisin työelämään. Yhdistys tukee maahanmuuttajien sopeutumista yhteisön keskuuteen.

Toiminnassa tulee olemaan mukana erilaisia toimijoita. Varsinaisessa toimipisteessä on toiminnanvalvoja tai johtaja, joka on paikalla arkipäivisin sovittuna aikana. Toimintaan osallistuva voi ryhtyä halutessaan vertaisohjaajaksi. Vertaisohjaajat koulutetaan niin, että heillä on tarvittava tieto ja taito toimia ohjaajana. Koulutuksiin osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä vaan sitä annetaan kaikille avun tarvitsijoille.

Vertaisohjaajat voivat saada toiminnastaan korvausta, jonka yhdistyksen hallitus päättää varsinaisessa kokouksessaan. Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsen-, koulutus- ja kurssimaksuilla sekä ylläpitämällä kirpputoria. Yhdistys voi hakea toimintaansa avustusta.

Porin Kristillinen Yhdistys Toivontähti ry. pyrkii edistämään ikääntyvien valmiuksia hyödyntää tietotekniikkaa ja sukupolvien välistä tasa-arvoa tietotekniikan hallinnassa.
Yhdistys tarjoaa apua ja tukea arjen selviytymisessä erilaisissa netinkäyttöön liittyvissä asioissa ja sähköisten palveluiden käyttöönotossa, esimerkiksi nettipankin käytössä. Yhdistys pyrkii myös poistamaan tietokoneen käyttöön liittyviä pelkoja, ja saattamaan vanhukset samalle viivalle muiden kansalaisten kanssa tietotekniikan käytössä.

Lisäksi yhdistyksen toiminnassa on erilaisten viriketoimintojen kehittäminen, kuten kudontapiiri ja laulu- ja hartaustilaisuudet. Kudontapiirissä yhdistys pyrkii tuottamaan erilaisia kudontatuotteita vähävaraisia varten lähettämällä niitä erilaisiin humanitaarisiin avustuskohteisiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen opetus-, valmennus-, ja neuvontatilaisuuksia sekä ylläpitää yhteyksiä muihin yhdistyksiin, jotka edesauttavat Porin Kristillinen Yhdistys Toivontähden toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Se voi järjestää keräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Toiminta Honkajoella

Toiminta aloitettiin 1.4.2015 ja alkuvalmistelujen jälkeen toimipisteen virallisia avajaisia vietettiin 23.5.2015. Tällä hetkellä toimintakeskuksessa toimii tehokkaasti humanitaariseen avun toimittamiseen keskittynyt avustustarvikkeiden pakkaus- ja lajittelutoiminta joka on aloittanut rivakasti toimintansa. Kahden viikon välein olemme voineet toimittaa n. 10 m3 avustustarvike eriä mm. Venäjän Karjalaan, Baltian eri alueille ja Romaniaan. Lisäksi olemme ottaneet vastaan talkootyöpyyntöjä ja tehneet asiakkaidemme pyynnöstä mm. piha-alueiden siivousta, valmistaneet kompostorin ja tehneet puutarhan kunnostusta. Yhdistys ottaa vastaan mielellään erilaisia toimenpidepyyntöjä.

 

Yhdistys voi suorittaa myös pienimuotoisia kunnostus- ja remonttitöitä. Tällaisen toiminnan kyseessä ollessa yhdistys tekee sopimuksen asiakkaan kanssa ja sopii maksettavasta korvauksesta. Yhdistys laskuttaa työn asiakkaalta osuuskunnan kautta ja työansion saa työntekijä joka on joko työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa yhdistyksessä.

Yhdistys pyrkii edistämään maahanmuuttajien sopeutumista ja kotiutumista uuteen kotimaahansa muun muassa perhekahvilan ja kirpputorin kautta, keskustelemalla ja antamalla neuvonta-apua. Tarkoituksena on järjestää yhdessä kansalaisopiston kanssa eestinkielen opinto- ja keskusteluryhmä. Esitys kurssita on tehty Petäjäopistolle.

Yhdistys on halukas solmimaan Honkajoen kunnan kanssa sopimuksen Jyllinhovin käyttämisestä toimintansa tarpeisiin. Aikomuksenamme on järjestää perhe- ja lastenleirejä sekä päihdekuntoutujien perheleirejä. Yhdistys kouluttaa myös yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa lasten parissa toimivia lastenohjaajia seurakuntien tarpeisiin erityisesti Baltian ja Itä-Euroopan maista. Yhdistys tekee yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Yhdistyksellä on käytössään teollisuusompelukoneita, saumureita, kangaspuut, höyläpenkki ja korukivenhiontalaitteisto.  Toimintakeskuksen työn tarkoituksena on löytää yhteisöllisen kanssakäymisen avulla osaajat ja toimijat ja olla mukana tukemassa ja rohkaisemassa heitä eteenpäin. Siksi yhteisöllinen toimintakeskuksemme on kaikille avoin paikka, kohtaamiselle ja työn tekemiselle.

 

Yhdistyksen muu sisäinen ja ulkoinen toiminta:

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan johtaakseen toimintaa, sekä tarvittaessa tarkentaakseen toimintasuunnitelmaa. Yhdistys järjestää yleisötilaisuuksia ja kokouksia edistääkseen toiminnan tunnettavuutta ja tiedottaakseen ajankohtaisista asioista. Yhdistys voi myöntää toiselle yhdistykselle tilojensa käyttöoikeuden sopimuksen mukaan.

 

Yhdistys hakee jäsenikseen henkilöitä ja yhteisöjä jotka voivat edistää yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Yhdistys on tehnyt sopimukset mm. Porin TE keskuksen ja PoSan kanssa yhteistyöstä kuntouttavasta työtoiminnassa. Lisäksi yhdistys informoi vanhustyön neuvostoa ja kuntaa niissä asioissa jotka liittyvät yhteistyöhön kunnan kanssa. Yhteistyötä kunnan ja PoSan kanssa olisi tarkoitus entisestään lisätä.

Yhdistyksellä on toiminnalleen kotisivut osoitteessa www.toivontähti.fi jonka kautta yhdistys välittää toimintaansa liittyvää informaatiota.

Yhdistyksen säännöt perustuvat yhdistyslain 8 §:ssä oleviin sääntöihin.

Honkajoki  26.05.2015

TOUKOKUUN TOIMINTAA

 

TOUKOKUUN TAPAHTUMAKALENTERI

Toimintakeskus avoinna klo 10 – 15 arkipäivisin

Keskiviikkoisin perhekahvila klo 10 – 12, tarkoitettu lapsiperheiden tapaamisiin. Tule mukaan ideoimaan kesän tapahtumia ja toimintaa.

Perjantaisin ja lauantaisin terassillamme paistetaan muurinpohja lettuja klo 10 – 15

Helatorstaina avoimet ovet sekä kahvitarjoilu klo 12 – 15

 

Lauantaina 23.5 Uuden toimintakeskuksen Juhlalliset avajaiset.

OHJELMA

klo 12 – 14  Juhlalliset avajaiset. Esittelyä ja musiikkia Celesta ja Jorma Wilponen

klo 14 – 15 Kahvitarjoilua

klo 15 – 17 Harmonikka orkesteri Celesta ja Jorma Wilponen, useita puhujia.

klo 18     Trubaduuri – lauluntekijä Samuli Saarinen Toivonlauluja konsertti

KAIKKI SYDÄMELLISESTI TERVETULLEITA

Celesta harmonikkaorkesteri

Samuli Saarinen

HYVÄN TEKEMINEN ON SYDÄMEN ASIAMME.

Yhdistys vastaanottaa kaikenlaista vaatetavaraa humanitaariseen työhön vietäväksi Baltiaan, Venäjän- Karjalaan ja Romaniaan. Otamme myös vastaan astioita, huonekaluja sekä työvälineitä.

Kirpputori on avoinna joka päivä ma – to klo 10 – 16 ja perjantaisin klo 12 -18 la klo 12 – 15

lisää tietoa  internet: www.toivontähti.fi      Facebook     https://www.facebook.com/Toivontahtiry

Yhteystiedot: email  toivontahtiry@gmail.com   puh +358 45 2772510

Päivätoimintaa

Kehitämme päivätoimintaa ja ideoimme yhdessä vieraidemme kanssa. Varttuneen väen kokoontumisia, Ompelu- ja kudontapiirejä, Äiti- ja lapsitoimintaa. Nuorten parissa tehtävää työtä, koululaisten iltapäivä ja kaakaohetki läksyjen luvun parissa. Puukoristeveistoa ja kivenhiontaa. Humanitaarisen avun pakkaamista ja erityisesti pienten lasten vaatteiden huoltoa. Olet sydämellisesti tervetullut toimintaamme mukaan.10537487_514895831982001_6321804631940605891_o

 

 

11121111_517709721700612_7416370160646268622_n